Installera VMware tools i Ubuntu 10.04 och 10.10  

Postat av rancor under ,

Så här installerar du VMware tools i Ubuntu

Lägg till VMware repository i /etc/apt/sources.list
deb http://packages.vmware.com/tools/esx/4.1latest/ubuntu lucid main restricted

Hämta VMwares nyckel
wget http://packages.vmware.com/tools/VMWARE-PACKAGING-GPG-KEY.pub -O- | sudo apt-key add -

Installera komponenterna
sudo apt-get update

sudo apt-get install vmware-open-vm-tools-kmod-source
sudo module-assistant prepare
sudo module-assistant build vmware-open-vm-tools-kmod-source
sudo module-assistant install vmware-open-vm-tools-kmod

Om du kör server UTAN X kör följande kommando
sudo apt-get install vmware-open-vm-tools-nox
Om du använder X kör du istället
sudo apt-get install vmware-open-vm-tools

Starta sedan om maskinen

// rancor

0 kommentarer

Skicka en kommentar