Installera VMware tools i Ubuntu 10.04 och 10.10  

Postat av rancor under ,

Så här installerar du VMware tools i Ubuntu

Lägg till VMware repository i /etc/apt/sources.list
deb http://packages.vmware.com/tools/esx/4.1latest/ubuntu lucid main restricted

Hämta VMwares nyckel
wget http://packages.vmware.com/tools/VMWARE-PACKAGING-GPG-KEY.pub -O- | sudo apt-key add -

Installera komponenterna
sudo apt-get update

sudo apt-get install vmware-open-vm-tools-kmod-source
sudo module-assistant prepare
sudo module-assistant build vmware-open-vm-tools-kmod-source
sudo module-assistant install vmware-open-vm-tools-kmod

Om du kör server UTAN X kör följande kommando
sudo apt-get install vmware-open-vm-tools-nox
Om du använder X kör du istället
sudo apt-get install vmware-open-vm-tools

Starta sedan om maskinen

// rancor

Åtgärd om eth0 försvinner efter migrering av Ubuntu under VMware  

Postat av rancor under ,

Om man klonar en dator fysiskt eller virtuellt så brukar det uppstå problem med att eth0 försvinner.

Detta åtgärdas enkelt genom att modifiera följande fil: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Radera alla gamla interface som inte längre används, oftast eth0 och döp sedan om det återstående interfacet till eth0.

Spara och starta om och du borde ha fått tillbaka eth0

// rancor