Åtgärda fel i Munin så att MySQL går att avläsa i Ubuntu 10.10  

Postat av rancor under

Munin fungerar inte gällande testerna för MySQL om man använder Ubuntu 10.10 på grund av det saknas vissa beroenden. Dessa installeras lätt genom att skriva följande i konsolen

sudo apt-get install libcache-cache-perl
sudo apt-get install libipc-sharelite-perl
Sedan måste testerna för MySQL aktiveras genom att skriva följande
sudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_bytes mysql_bytes
sudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_queries mysql_queries
sudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_slowqueries mysql_slowqueries
sudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_threads mysql_threads
Munin-node måste sedan startas om för att de nya inställningarna skall ta
sudo service munin-node restart
Kontrollera sedan så det inte finns några felmeddelanden efter omstart genom att skriva
sudo tail /var/log/munin/munin-node.log
// rancor

0 kommentarer

Skicka en kommentar