Rädda MySQL - Gör din röst hörd och hjälp till att hålla MySQL fritt  

Postat av rancor under

I april 2009 meddelade Oracle att de gått med på att köpa upp Sun. Eftersom Sun köpt upp MySQL året innan skulle detta betyda att Oracle, marknadsledande för proprietära databaser, också skulle få äga MySQL, den populäraste databasen av dem med öppen källkod.

Om Oracle köpte upp MySQL på det viset, skulle det få så mycket kontroll över MySQL som pengar någonsin kan få över ett öppen källkodsprojekt. Faktum är att för de flesta öppen källkodsprojekt (som Linux eller Apache) finns det inget jämförbart sätt för en konkurrent att köpa ens en tiondel så mycket inflytande. Framgången för MySQL har däremot alltid berott på företaget bakom som utvecklar, säljer och marknadsför produkten. Företaget (ursprungligen MySQL AB, sedan Sun) har alltid ägt de viktigaste immateriella rättigheterna, speciellt varumärket, ensamrätt och (än så länge endast i försvarssyfte) patent. Det har använt de immateriella rättigheterna för att generera intäkter och har återinvesterat en stor del av denna intäkter i utveckling, vilket gjort företaget inte bara större, men bättre med tiden.

Om dessa immateriella rättigheter hamnar i händerna på MySQL:s huvudsakliga konkurrent, skulle MySQL genast upphöra att vara ett alternativ till Oracles egna högt prissatta produkter. Hittills har kunder haft valet att använda MySQL i nya projekt istället för Oracles produkter. Några stora företag har till och med migrerat (bytt) från Oracle till MySQL för befintliga mjukvarulösningar. Alla kunde också trovärdigt hota Oracle med att använda MySQL om inte en rejäl rabatt gavs. Om Oracle ägde MySQL skulle de bara skratta när kunder försökte detta. Att bli av med detta problem är lätt värt en miljard dollar för Oracle, om inte mer.

Skriv på protesten här: http://www.helpmysql.org/sv/

// rancor

0 kommentarer

Skicka en kommentar