Installera SugarCRM i Ubuntu Server 8.10  

Postat av rancor under

SugarCRM är ett webbaserat kundhanteringssystem (Customer Relationship Management) som finns både som Open Source men även som en kommersiell produkt.

För denna installationen tänkte jag använda SugarCRM Sugar Community Edition 5.2.0a och som databas blir det MySQL i Ubuntu Server 8.10

Installera program

Börja med att installera Apache

sudo apt-get install apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-php5 libapache2-reload-perl libapr1 libaprutil1 libbsd-resource-perl libdevel-symdump-perl libmysqlclient15off libperl5.10 libpq5 mysql-common openssl-blacklist php5-common ssl-cert libapache2-mod-php5 libapache2-mod-perl2
Installera sedan PHP
sudo apt-get install php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-imap php5-ldap autoconf automake automake1.4 autotools-dev binutils defoma fontconfig-config gcc gcc-4.3 libc-client2007b libc6-dev libcurl3 libfontconfig1 libfreetype6 libgd2-xpm libgomp1 libjpeg62 libltdl7 libltdl7-dev libpng12-0 libssl-dev libt1-5 libtool libxpm4 linux-libc-dev m4 mlock shtool ttf-dejavu ttf-dejavu-core ttf-dejavu-extra zlib1g-dev php5-mhash php5-mysql php5-odbc php5-mysql
och installera lite tillbehör som behövs (curl, unzip, imagemagic )
sudo apt-get install unzip curl libwww-perl imagemagick fontconfig ghostscript gsfonts hicolor-icon-theme libatk1.0-0 libatk1.0-data libcairo2 libcroco3 libcups2 libcupsimage2 libdatrie0 libdjvulibre21 libfontenc1 libgraphviz4 libgs8 libgsf-1-114 libgsf-1-common libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libice6 libilmbase6 libjasper1 liblcms1 libmagick10 libopenexr6 libpango1.0-0 libpango1.0-common libpaper-utils libpaper1 libpixman-1-0 librsvg2-2 libsm6 libthai-data libthai0 libtiff4 libwmf0.2-7 libxcb-render-util0 libxcb-render0 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxfixes3 libxfont1 libxft2 libxi6 libxinerama1 libxrandr2 libxrender1 libxt6 psfontmgr x-ttcidfont-conf xfonts-encodings xfonts-utils
Installera till sist MySQL 5.0
sudo apt-get install libdbd-mysql-perl libdbi-perl libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.0 mysql-server-5.0
Under installationen av MySQL skall man ange root-lösenord, använd med fördel
GRC's Ultra High Security Password Generator (https://www.grc.com/passwords.htm) och använd runt 20 tecken under rubriken "63 random alpha-numeric characters (a-z, A-Z, 0-9):". Glöm inte att antecka dem på ett säkert ställe.

Skapa sedan en databas för SugarCRM
rancor@crm:~$ mysql -uroot -p
mysql> create database sugarcrm;
mysql> exit
Installera SugarCRM

Kontrollera först på http://www.sugarcrm.com/crm/download/sugar-suite.html vilket version som är den senaste, i skrivande stund är det 5.2.0a av Sugar Community Edition. Om det är någon annan kopiera länken för nedladdningen och ersätt med denna i steget nedan.

Gå till katalogen där du vill lägga webbsidan, förslagsvis i standardkatalogen /var/www
cd /var/www
sudo wget http://www.sugarforge.org/frs/download.php/5087/SugarCE-5.2.0a.zip
Sedan skall paketet extraheras och döpas om
sudo unzip SugarCE-5.2.0a.zip
sudo mv SugarCE-Full-5.2.0a sugarcrm

Apache måste sedan få skrivrättigheter i vissa kataloger

cd /var/www/sugarcrm
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sugarcrm
sudo chmod 766 config.php
sudo chmod 766 custom
sudo chmod -R 766 data
sudo chmod -R 766 cache
sudo chmod -R 766 modules

Konfiguera PHP
Editera php.ini
sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini
Ändra följande

memory_limit = 16M
till
memory_limit = 50M

och
upload_max_filesize = 2M
till
upload_max_filesize = 10M
För att ändringarna skall ta måsta Apache startas om

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Konfigurera SugarCRM
Surfa in på http://localhost/sugarcrm/install.php och följ sedan instruktionerna.

Att tänka på är att inte köra med root-användaren som SugarCRM-användaren i kapitlet "Database Configuration". Välj att skapa en ny användare som t.ex. sugaruser och skapa ett lösenord via https://www.grc.com/passwords.htm på samma sätt som ovan.

0 kommentarer

Skicka en kommentar